Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Đống Đa

Trường THCS Khương Thượng

Thứ bảy, 05/08/2023 , 16:42:57
Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Đống Đa

Trường THCS Khương Thượng

0
0

Đêm hội Giáng sinh và chào đón năm mới 2016

Từ: 18:00 | 07-11-2020 - Đến: 21:00 | 07-11-2020
Cơ sở 1 - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Gặp gỡ Chủ tịch CLB giám đốc Sales & Marketing Việt Nam

Từ: 07:30 | 01-11-2016 - Đến: 11:30 | 30-11-2016
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Giao lưu sinh viên khoa Sư phạm và DBĐH khóa 8 và khóa 9

Từ: 00:55 | 01-10-2016 - Đến: 00:55 | 01-10-2016
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Giao lưu văn hóa sinh viên Việt Nam - Thái Lan:

Từ: 07:30 | 09-12-2015 - Đến: 11:00 | 09-12-2015
Hội trường C - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Top