Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Đống Đa

Trường THCS Khương Thượng

Thứ bảy, 05/08/2023 , 16:42:57
Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Đống Đa

Trường THCS Khương Thượng

0
0

Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2023 - 2024

Sáng ngày 14/10/2023, trường THCS Khương Thượng tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2023-2024 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC năm học 2022-2023 và những quy định hiện hành về việc thực hiện dân chủ tại trường học; đồng thời thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm học 2023-2024. Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua và kí kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu với Công đoàn, nhằm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống CB, VC trong nhà trường.

Hội nghị CB, VC trường THCS Khương Thượng đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, cởi mở và thành công tốt đẹp! Toàn trường đã sẵn sàng cho một năm học mới với khí thế mới và quyết tâm mới!

Có thể là hình ảnh về 4 người, cái bục và văn bản

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang cười, bệnh viện và văn bản

Có thể là hình ảnh về 3 người, bệnh viện, cái bục và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NG SÂN VIỆT NAM QUANG VINH MUUN N ỦY BAN NHÂN DÂN QU ĐỐNG ĐA TRƯỜNG THCS KHƯƠNG THƯỢNG HỘI NG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỦ NĂM HỌC 202~ e CHOCMỤNG LAO ĐỘNG'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'ĐĂNG CỘNG SÂN VIỆT NAM QUANG VINH'

Có thể là hình ảnh về 1 người, cái bục và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người, cái bục và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người, cái bục và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người, cái bục và văn bản cho biết 'ĐẶNG CỘNG SÂN VIỆT NAM QUANG VINH MUÃN NĂM'

Có thể là hình ảnh về 2 người, cái bục, đám đông và văn bản

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 3 người, hoa, cái bục và văn bản

 

Đánh giá và bình luận:
0
0 Đánh giá
5
0%
0 Đáng giá
4
0%
0 Đáng giá
3
0%
0 Đáng giá
2
0%
0 Đáng giá
1
0%
0 Đáng giá

Nội dung bình luận

  • Không có nhận xét nào cho bài viết này!
Top