Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Đống Đa

Trường THCS Khương Thượng

Thứ bảy, 05/08/2023 , 16:42:57
Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Đống Đa

Trường THCS Khương Thượng

0
0

Tuyên dương HS đạt giải TDTT cấp Quân, cấp Thành phố năm học 2023 - 2024

Sáng nay, trường THCS Khương Thượng tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng đối với những HS khối 89 đạt giải TDTT trong Hội khỏe Phù Đổng cấp quận và cấp Thành phố. Năm học này, với 119 vận động viên tham gia thi đấu các nội dung và gần 20 huy chương Vàng, Bạc, Đồng đạt được, trường THCS Khương Thượng đứng ở vị trí thứ 5 toàn quận, vinh dự được Chủ tịch UBND quận Đống Đa tặng giâý khen!

Học tập tốt, tham gia tích cực các hoạt động thể dục thể thao là mục tiêu phấn đấu phát triển học sinh toàn diện của nhà trường năm học này và các năm học tiếp theo!

Xin chúc mừng và biểu dương các vận động viên đã đạt thành tích!

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'ƠNG NGTHƯỢNG THƯỢNG ỞNG C THỂ TH ẢNH PHỐ m 2024 OTA. ក -14 TATETE ብፓ'

Có thể là hình ảnh về ‎7 người, kèn clarinet, kèn trumpet và ‎văn bản cho biết '‎c c TRƯỜNG TRUNG Hoc C co O 50 KHƯƠNG THƯỌNG LỄ TRAO LỄTRAOTHƯNG THƯỞNG SINH ĐẠI DATK اا THỂL পশ্ THỀ THA CẤP QUẬ CẤP "PHỐ Trun‎'‎‎

Có thể là hình ảnh về ‎10 người, kèn clarinet và ‎văn bản cho biết '‎c TRƯÔNG TRUNG 1QC TиoHeTиeHocCoRE CC وه SO KHƯƠNG KHUƠNGTHƯONG THƯONG LẾTRAOTHƯỞNG LỄ TRAO THƯỞNG SINH D THỂ THA KP QU E NH PHC TH CẤP‎'‎‎

Có thể là hình ảnh về 11 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về ‎5 người và ‎văn bản cho biết '‎مد TRƯỜNG TRUNG HỌC CÓ sÒ KHƯƠNG THƯỢNG LỄ TRAO THƯỞNG ẢI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP THÀNH O 2023. 2024 C SINH Đ CẤP QUẬ Up Tru háng 4 năm‎'‎‎

Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bản cho biết 'TRƯỠNG TRUNG TRUONGTRUNGHOCCOONON Hoc SÒ KHƯƠNG THƯỢNG LỄ TRAO THƯỞNG Hoc SINH ĐẠ TP QUẬ THÊ CẤP TH 2023 202 THỂ TH PH6 ภ 一・ - KHƯƠNG'

 

Top