Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Đống Đa

Trường THCS Khương Thượng

Thứ bảy, 05/08/2023 , 16:42:57
Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Đống Đa

Trường THCS Khương Thượng

0
0

Đạt giải cấp Thành phố.

Chúc mừng cô giáo Lê Hạnh My đã đạt giải KK cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp Thành phố, dành cho GV, năm học 2023-2024!

Chúc cô giáo trẻ sẽ luôn tâm huyết, tích cực và giành được nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục của mình!

Có thể là hình ảnh về võ thuật và văn bản cho biết 'CỘNG HỘI CHỦ NGHĨA Dộc lập Hạnh phúc NAM tháng năm 2024 Giáo viên: ngày GIẤY CHỨNG NHẬN Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy ban ATGTQG- -Công Honda Việt Nam chứng nhận Lê Hạnh My THCS Khương Thượng Trường: Tinh/Thành phố: Hà Nội CUỘC Quận/Huyện: Đống Đa ĐOẠT GIẢI KHίΗ TOÀN GIAO THÔNG CH NỤ CƯỜI NGÀY MAI" DÀNH CHO GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2023 2024 Giáo dục Đảo TL. trưởng Giáo Trung học trưởng Úy ban An giao thông Quốc gia Chủ tịch Văn phòng Honda Việt Nam Giám đồc Thứ nhất PжycTopй er 420/QD-BGDDT Thu Hoàng'

Top